ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ประจำปีการศึกษา 2563

 หมายเหตุ : โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

                  1.) ข้อมูลทั่วไป

คำนำหน้าชื่อ :   *  
ชื่อ :   *  
นามสกุล :   *  
ตำแหน่งทางวิชาการ/ชั้นยศ :   *  
ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานที่ติดต่อ :   *
ที่อยู่ :   *  
ตำบล/แขวง :  
อำเภอ/เขต :  
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ :  
โทรศัพท์มือถือ :   *
อีเมล์ :   *
หลักสูตร :  
สาขาวิชา :  
สถาบันการศึกษา :   *


                  2.) ประเภทการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมงาน (กรณีไม่ได้นำเสนอบทความ)
(เลือกได้ 1 ข้อ) *

ประเภท
Early bird
(ภายใน 17 เมษายน 2564)
Normal rate
(ภายใน 29 พฤษภาคม 2564)
ผู้เข้าร่วมงานประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
1,000 บาท
1,500 บาท


    Early bird : ชำระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 17 เมษายน 2564

    Normal rate : ชำระระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2564 – 29 พฤษภาคม 2564

                       วิธีการชำระค่าลงทะเบียน


      แนบไฟล์หลักฐานการโอนเงิน : (นามสกุล.jpg หรือ .png เท่านั้น)
 


*

    ที่อยู่ *